"Криомат" - EООД  осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. "КРИОМАТ" - EООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.reflectionsbulgari.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на :

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на "КРИОМАТ" - EООД по договор с Вас;
 • Законово задължение, което се прилага спрямо "КРИОМАТ" - EООД;
 • За целите на легитимните интереси на "КРИОМАТ" - EООД или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) "КРИОМАТ"- EООД събираме и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата за предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • сключване и изпълнение на договор от разстояние;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) "КРИОМАТ" - EООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) "КРИОМАТ"- EООД може да обработва и съхранява личните Ви данни с цел защита на следните си легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) "КРИОМАТ" - EООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. 
  Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) "КРИОМАТ" - EООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.) 
  Цели, за които се събират данните:  Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,  за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и  за изпращане на информационен бюлетин. Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между "КРИОМАТ" - EООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)   

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки. Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между "КРИОМАТ" - EООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер. 

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт. Основания за обработка на данниет е : Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.

(3)"КРИОМАТ" - ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от "КРИОМАТ" - EООД от лицата, за които се отнасят.

Чл. 4. (1) "КРИОМАТ" - EООД извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от "КРИОМАТ" - EООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) "КРИОМАТ" - EООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 5. "КРИОМАТ"- EООД може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 6. (1) "КРИОМАТ" - EООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) "КРИОМАТ" - EООД обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) "КРИОМАТ" - EООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на "КРИОМАТ" - ООД или друго.

(4) "КРИОМАТ" - EООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 7. "КРИОМАТ" - EООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на "КРИОМАТ" - ООД, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8.(1) "КРИОМАТ" - EООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

(2) "КРИОМАТ" - EООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от "КРИОМАТ" - EООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, "КРИОМАТ"- EООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "КРИОМАТ" - EООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“ или с отправяне на искане д "КРИОМАТ" - EООД.

Право на изтриване ( правото „да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от "КРИОМАТ" - EООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а "КРИОМАТ" - EООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "КРИОМАТ" - EООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) "КРИОМАТ" - EООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо "КРИОМАТ" - EООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които "КРИОМАТ" - EООД  обработва,  чрез искане в свободен текст, след което "КРИОМАТ" - EООД ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване на обработването

Чл.12. Вие имате право да искате от "КРИОМАТ" - EООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане по имейл, когато :

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • "КРИОМАТ" - EООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на "КРИОМАТ" - EООД да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "КРИОМАТ" - EООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Чл.13. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнение на договора с "КРИОМАТ" - EООД или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете :

 • да поискате от "КРИОМАТ" - EООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от "КРИОМАТ" - EООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.                                                                          

Право на получаване на информация

Чл.14. Вие можете да поискате от "КРИОМАТ" – EООД да Ви информира относно всички получатели, на коит оличните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или огроничаване на обработването са били разкрити. "КРИОМАТ" – EООД може да откоже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение срещу обработването

Чл.15. (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни от "КРИОМАТ" – EООД, ако данните се обработват въз основа на следните основания:

 • обработване на данните за целите на директен маркетинг;
 • обработване на данните за целите на профилиране.

(2) "КРИОМАТ" – EООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл.16.(1) Ако "КРИОМАТ" – EООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени, без ненужно забавяне, за нарушението, както и за меркит, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "КРИОМАТ" – EООД не е длъжно да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

(3) По отношение обработката на Вашите лични данни, Вие имате право да подадете жалба в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Информация относно дружесвото, което обработва данните Ви:

 

Наименование: "Криомат" - EООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 831465119

Седалище и адрес на управление: София, бул.Стамболийски 205

Адрес за кореспонденция: София, бул.Скобелев 63

Телефон: 0899503975

E-mail: kriomat.93@gmail.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: WWW.CPDP.BG